View Source

{pop-away:metadata | comments | children | labels}
{section}{column:width=68%}

h3. Que son os Grupos e Listas de email de dixiMAR?
----
Os Grupos de discusión e Listas de email de DixiMAR son ferramentas para facilitar a comunicación a grupos de persoas cun interese común pero xeográficamente dispersas. Este servizo de DixiMAR proporciona unha lista de email e unha versión web da mesma en formato Foro con todo o histórico de mensaxes arquivado e facilmente accesible. Os Foros e Listas de correo de DixiMAR baséanse na tecnoloxía "Google Groups"

h3. Grupos e Listas de email dispoñibles
----
h4. Alumnos de DO*MAR

* *Acceso:* Privado
* *Descrición:* Grupo de discusión para os alumnos do programa de doutorado de Campus do Mar (DO*MAR)
* *Dirección de email:* [domar-students@campusdomar.es|mailto:domar-students@campusdomar.es]
* *Utilidades:*
** [Arquivo de mensaxes|https://groups.google.com/a/campusdomar.es/d/forum/domar-students]


h4. PuMuKIT-ES

* *Acceso:* Público
* *Descrición:* Grupo de discusión do proxecto PuMuKIT ([www.pumukit.org|http://www.pumukit.org]) en castelán
* *Dirección de email:*
* *Utilidades:*
** [Subscribirse|https://groups.google.com/a/campusdomar.es/forum/#!forum/pumukit-es/join]
** [Arquivo de mensaxes|https://groups.google.com/a/campusdomar.es/forum/#!forum/pumukit-es]
** [Arquivo Lista antiga|https://groups.google.com/a/campusdomar.es/forum/#!forum/pumukit-es]
{column}
{column:width=2%}{column}
{column:width:27%}

h5. Idioma: [Español|help:Grupos y Listas de email] \| [Inglés|ENCMAR:Groups and Email Lists]


h5. Site Index
{pagetree}{column}{section}