View Source

{pop-away:metadata | comments | children | labels}
{section}{column:width=68%}

h3. Como invitar a un usuario a unha audioconferencia co teléfono Grandstream GXP1450:
----
- Prema a tecla "LINE" para seleccionar a liña de chamada.

- Chame o número da persoa á que quere invitar á conferencia. Se chama a un teléfono que non pertenza á Universidade de Vigo, deberá marcar 0 antes do número ó que desexa chamar.

- Informe ó usuario de que vai ser transferido á audioconferencia.

- Prema a tecla "TRANSFER".

- Insira o número da sala de conferencia 986130042 (ou 130042) e prema a tecla #.

- Insira o *número pin* que lle facilitaran e prema a tecla #. Espere ata que se confirme a transferencia.

- Prema a tecla "TRANSFER" ou termine a chamada, para realizar a transferencia. O usuario será transferido a continuación.
{column}
{column:width=2%}
{column}
{column:width:27%}

h5. Idioma: [Español|help:Invitar a un usuario con el teléfono Grandstream GXP1450] \| [Inglés|ENCMAR:Invite user using Grandstream GXP1450 phone]

h5. Page Index

{toc:minLevel=2|maxLevel=4}
----
h5. Site Index

{pagetree}
{column}
{section}