View Source

{pop-away:metadata | comments | children | labels}
{section}
{column:width=68%}
{color:#333333}Adobe Connect é un sistema de videoconferencia web que nos permite realizar videoconferencias dende calquera ordenador equipado cunha{color} {color:#333333}{_}Webcam{_}{color} e {color:#333333}uns auriculares con micrófono. A conexión realizase abrindo unha páxina Web{color} {color:#333333}sen necesidade de instalar outro software, e{color} {color:#333333}nos permite compartir documentos empregando unha conexión de Internet doméstica e sin apenas planificación previa. Resulta moi adoitado para{color} {color:#333333}reunións de investigadores, titorías ou clases remotas, mesmo para organizar de congresos virtuais.{color}
{color:#333333}Nos permite ademais gravar as sesións realizadas para empregalas posteriormente, xa sexa como material didáctico no caso de clases e congresos ou como acta dixital no caso das reunións.{color}
* [Manual Adobe Connect para presentador|Manual Adobe Connect para presentador]
* [Manual Adobe Connect para participantes|Manual Adobe Connect para participantes]

Se ten algunha consulta ou desexa realizar unha proba pode remitir a súa petición a:

[support@campusdomar.es|mailto:support@campusdomar.es]Tel: \+34 986130013

----
{column}
{column:width=2%}
{column}
{column:width:27%}

h5. Site search
{pagetreesearch}
----
h5. Page Index
{toc:minLevel=2|maxLevel=4}
----
h5. Site Index
{pagetree}
{column}
{section}