View Source

{pop-away:metadata | comments | children | labels}{section}{column:width=68%}

* É fundamental empregar auriculares, preferiblemente con micrófono incorporado.
* Asegúrese de que os auriculares e o micrófono funcionan correctamente antes de iniciar a aplicación para descartar que non estean conectados correctamente.
* O uso de conexións inalámbricas pode facer que a conexión empeore. Recomendase evitar o seu uso.
* Aconséllase manter unha rolda ordenada para a participación dos usuarios, empregando a función dedicada representada pola icona coa man levantada e esperando a que o anfitrión ou o presentador dea paso a nosa intervención.
* Aconséllase ter o micrófono desactivado nos momentos nos que sexa necesario para evitar ruídos ambientais, que poidan distraer á persoa que estea a intervir nese momento.
* No caso de que se produzan retardos é importante deixar un tempo para que o outro usuario poida escoitar a nosa intervención antes de volver formular unha pregunta ou comentario.
* Evite situarse en localizacións nas que a cámara estea de fronte a unha xanela ou unha fonte de moita luz. Isto fai que a imaxe apareza máis escura e pode facer que a imaxe da persoa apenas se perciba.
* Evitar por o son demasiado forte nos auriculares. Nalgúns casos o micrófono pode chegar a captar ese son e producir ecos.

----
{column}
{column:width=2%}
{column}
{column:width:27%}

h5. Idioma: [Español|help:6. Sugerencias de uso] \| [Inglés|ENCMAR:6. Best practices using Adobe Connect]

h5. Site search
{pagetreesearch}

h5. Page Index
{toc:minLevel=2|maxLevel=4}
----
h5. Site Index
{pagetree}
{column}
{section}