View Source

{pop-away:metadata | comments | children | labels}
{section}{column:width=68%}

O primeiro paso é iniciar un navegador (recomendase non empregar Chrome) e escribir a url da sala á que nos queremos conectar (para facer probas pode dispoñer desta sala previo acordo cos coordinadores de servizos multimedia, cuxa información se atopa na parte inferior deste documento: [http://emeeting.campusdomar.es/room/testing]).

Para utilizar esta aplicación é importante dispoñer duns auriculares con micrófono integrado para evitar a presencia de ecos que aparecerían de empregarmos os altofalantes do propio equipo.
# [Login|GL:1. Login]
# [Configuración de audio|GL:2. Configuración de audio]
# [Iniciar cámara e voz|GL:3. Iniciar cámara y voz]
# [Iniciar presentación|GL:4. Iniciar presentación]
# [Saír da sesión|5. Saír da sesión]
# [Suxestións de uso|6. Suxestións de uso]
# [En caso de problemas|GL:7. En caso de problemas]

Se ten algunha consulta ou desexa realizar unha proba pode remitir a súa petición a:

[support@campusdomar.es|mailto:support@campusdomar.es]


Tel: \+34 986130013
----
{column}
{column:width=2%}
{column}
{column:width:27%}

h5. Idioma: [Español|help:Manual Adobe Connect para participantes] \| [Inglés|ENCMAR:Adobe Connect Manual (participant)]

h5. Site search
{pagetreesearch}

h5. Page Index
{toc:minLevel=2|maxLevel=4}
----
h5. Site Index
{pagetree}
{column}
{section}