View Source

{pop-away:metadata \| comments \| children \| labels}{section}{column:width=68%}

Pode axustar as opcións avanzadas premendo co botón dereito na xanela onde aparecen as imaxes dos participantes, sobre a zona agrisada. Na lapela _Visualización_ active a aceleración de hardware. En _Privacidad_ marque a casilla recordar se quere que non lle pida confirmación a próxima vez que comparta a súa cámara e o son. En _Almacenamiento local_ seleccione o valor máximo (ilimitado). Na lapela _Micrófono_ asegúrese (empregando o medidor de audio que se lle amosa) que ten seleccionado o micrófono dos auriculares e que o nivel non chega ó valor vermello facendo un uso habitual. Na lapela _Cámara_, no caso de dispor de máis dunha, seleccione cal desexa utilizar.

!11.png|align=center,thumbnail,border=1!

Volvendo á pantalla principal, pasaremos a activar o noso vídeo e o noso audio para poder comenzar a comunicarnos co resto de participantes. Faga clic no botón _Start My Webcam_ ou na icona da cámara situado na zona superior da xanela.

!12.jpg|align=center,thumbnail,border=1!

!13.jpg|align=center,thumbnail,border=1!

!14.jpg|align=center,thumbnail,border=1!

Pediralle confirmación  para compartir a imaxe do seu equipo (se non lla pediu durante o Asistente de audio) e amosaralle unha vista previa. Cando teña axustado a imaxe debe premer en _Start Sharing_ para compartila co resto de participantes.

!15.jpg|align=center,thumbnail,border=1!

A continuación aparecerá a imaxe da súa cámara xunto con las imaxes do resto de participantes (se xa as activaron).

Para empezar a falar co resto de participantes debe conectar o audio premendo o símbolo do micrófono que se atopa na parte superior da xanela, cambiando a cor verde, igual que fixo co da cámara. 

!16.jpg|align=center,thumbnail,border=1!

Se o micrófono capta sinal correctamente amosará unhas ondas na icona superior e tamén activarase a icona do micrófono na lista de participantes a carón do noso usuario.

!17.jpg|align=center,thumbnail,border=1!

Se volvemos pulsar sobre a icona do micrófono, este desactivarase e a icona pasará a estar tachada. Para volver activalo, simplemente volveremos a premer na mesma icona.

!18.jpg|align=center,thumbnail,border=1!

Se desprega as opcións mediante a frecha situada xunto o micrófono pode seleccionar _Adjust Microphone Volume…_ Ahi amosaráselle un indicador en forma de vúmetro co nivel de son e pode subilo ou baixalo. Se o vúmetro non amosara sinal comprobe que o micrófono está ben seleccionado e que funciona correctamente. 

!19.jpg|align=center,thumbnail,border=1!

Un anfitrión de reunión pode cambiar os privilexios de cada participante segundo crea conveniente; pode solicitar permiso para intervir pulsando a icona do boneco coa man levantada que se atopa tamén na parte superior da xanela). Despregando o menú coa frecha xunto esta icona, pode cambiar o seu _Status_ ou mostrar a sua opinión sobre a reunión ou sobre algún tema que se estea a debater.

!20.jpg|align=center,thumbnail,border=1!

----
{column}
{column:width=2%}
{column}
{column:width:27%}

h5. Idioma: [Español|help:3. Iniciar cámara y voz] \| [Inglés|ENCMAR:3. Start sharing camera and microphone]

h5. Site search
{pagetreesearch}

h5. Page Index
{toc:minLevel=2|maxLevel=4}
----
h5. Site Index
{pagetree}
{column}
{section}