View Source

{pop-away:metadata | comments | children | labels}
{section}{column:width=68%}h3. Que é DixiMAR?

DixiMAR ten como obxectivo crear unha área de colaboración a través
de Internet, na que se facilite o desenvolvemento colaborativo de tódalas
actividades relacionadas co Campus do Mar.

O obxectivo principal de DixiMAR é proporcionar ós membros do
Campus do Mar un conxunto de "Espazos Dixitais" para apoiar as súas
actividades de investigación e docencia.

----
h4. {column}
{column:width=2%}
{column}
{column:width:27%}

h5. Idioma: [Español|help:Home digiMAR Help & DOCUs] \| [English|ENCMAR:Home digiMAR Help & DOCUs]

h5. Navigate help
{pagetreesearch}
{pagetree}


{column}


{section}