View Source

{pop-away:metadata | comments | children | labels}{section}{column:width=68%}

*Nota:* Non é necesario marcar o "986" se se chama dende algún teléfono da Universidade de Vigo

h3. Administración e Dirección

||                Servicio                 ||                Nome                 ||                Teléfono                 ||
| *Cabecera Campus do Mar* \\ | Isabel Yllanes | *986130000* \\ |
| | | |
| Director | Emilio Fernández \\ | 986130030 |
| Sala de Xuntas Campus do Mar \\ | | 986130031 \\ |
| Servicio de xestión económica \\ | Germán Pérez | 986130032 |
| Servicio de Comunicación  \\ | Jose Jato | 986130033 |
| Dirección de captación de talento \\ | Elsa Vázquez | 986130034 |
| Coordinación Programa de Doutorado  \\ | Manuel Varela | 986130035 |
| Campus do Mar \\ | Posto 1 | 986130036 |
| Xestión de Transferencia \\ | Pilar Somoza | 986130037 |
| Xestión de proxecto \\ | Charo de la Huz \\ | 986130038 |
| Campus do Mar  \\ | Posto 4 | 986130039 |
| Coordinadora da área de Transferencia | Cristina Quelle | 986130040 |
| Xestión de Transferencia \\ | Adoración Sánchez | 986130041 |
| Teléfono auxiliar CMAR   \\ | | 986130043 \\ |

h3. DigiMAR: Campus Dixital do Mar

||                Servicio                 ||                Nome                 ||                Teléfono               ||
| *Cabecera DigiMAR* \\ | | *986130013* |
| | | |
| Dirección | Domingo Docampo | 986130020 |
| Coordinación \\ | Vicente Goyanes \\ | 986130014 |
| Sistemas | Pablo Nieto | 986130015 |
| CMAR TV \\ | Luis Pena | 986130016 |
| Grabación de Clases                     \\ | Ruben González | 986130017 |
| Videoconferencia \\ | Iria Díaz \\ | 986130018 |
| | | |

----
{column}
{column:width=2%}
{column}
{column:width:27%}

h5. Idioma: [Español|help:Listado de Teléfonos, Campus do Mar] \| [English|ENCMAR:Telephone Directory, Campus do Mar]


h5. Site search
{pagetreesearch}
----
h5. Page Index
{toc:minLevel=2|maxLevel=4}
----
h5. Site Index
{pagetree}
{column}
{section}