View Source

{pop-away:metadata | comments | children | labels}
\\
{section}{column:width=68%}
h3. Que é DixiMAR?

DixiMAR ten como obxectivo crear unha área de colaboración a través
de internet, na que se facilite o desenvolvemento colaborativo de todas as
actividades relacionadas co Campus do Mar.

O obxectivo principal de DixiMAR é proporcionar aos membros do
Campus do Mar un conxunto de "Espazos Dixitais" para apoiar as súas
actividades de investigación e docencia.
----
h4. {column}
\\
{column:width=2%}{column}
\\
{column:width:27%}
Navigate help
{pagetreesearch}
\\
{pagetree}{column}{section}