View Source

{pop-away:metadata | comments | children | labels}
{section}{column:width=68%}

h3. Guía rápida do teléfono 6731i
----
!telefono_help.png|align=center,width=579,height=360!

h3. Teclas de función
----
* h4. !configuracion.png|width=55,height=28! Configuración:
** Menú de configuración e personalización do teléfono.
* h4. !llamadas.png|width=55,height=29! Chamadas:
** Lista das 200 últimas chamadas recibidas (perdidas e contestadas).
* h4. !conferencia.png|width=60,height=33! Conferencia:
** Retén a chamada actual e inicia a conferencia cun terceiro interlocutor.
* h4. !transferencia.png|width=54,height=28! Transferencia:
** Retén a chamada actual e transfírea a un terceiro interlocutor.

* h4. !L1_L2.png|width=56,height=56! Liñas L1/L2:
** Selecciona a liña (con indicador luminoso: en uso ou chamada entrante).
* h4. !manos_libres.png|width=54,height=28! Mans libres:
** Activa o altofalante de mans libres (con indicador luminoso de actividade).

h3. Teclas de memoria
----
* h4. Teclas programables:
** As teclas 5 a 8 están preprogramadas coas funcións para gravar, borrar e acceder á axenda persoal e aos servizos comúns como a listaxe de chamadas.

h3. Teclas de volume
----
* h4. !volumen.png|width=73,height=24! Volume:
** Axusta o volume do altofalante en auricular, mans libres ou timbre de chamada.

* h4. !mute.png|width=49,height=25! Mute:
** Silencia o micrófono do auricular ou do mans libres (o interlocutor non escoita o que se fala).

h3. Teclas de chamada
----
* h4. Retención:
** Retén a chamada en curso deixándoa coa música en espera. Retómase coa tecla de liña.
* h4. Rechamada:
** Accede á listaxe das últimas 100 chamadas realizadas. Pulsando 2 veces inicia a última.
* h4. Cancelar:
** Colga a chamada e sae ao menú de inicio.

h3. Transferencia
----
* h4. Directa:
** Transfire unha chamada en conversación a un terceiro interlocutor sen consulta:
!directa.png|align=center,width=374,height=45!
* h4. Con consulta:
** Transfire unha chamada en conversación a un terceiro interlocutor consultando a súa dispoñibilidade: !con_consulta.png|align=center,width=371,height=43!

h3. Conferencia a 3
----
* Establece unha conferencia entre varios interlocutores, tras establecer unha
conversación: !conferencia_3.png|align=center,width=399,height=56!

h3. Desvío de chamada:
----
* h4. Inmediato
** Opción 1. Desvía todas as chamadas recibidas nese número, programable desde o menú de opcións:
!inmediato.png|align=center,thumbnail,width=620,height=27!
** Opción 2. Desvía todas as chamadas recibidas nese número. Para iso, debemos marcar * 71 + nº ao que desviamos a chamada (engadindo o número 0 diante se o teléfono é de fóra da universidade).

Para deshabilitar o desvío de chamada marcar * 72.
* h4. Se comunica
** Desvía as chamadas se o interlocutor está ocupado e non ten activada a chamada en espera:

!si_comunica.png|align=center,thumbnail,width=684,height=51!

* h4. Se non contesta
** Desvía as chamadas tras uns segundos, programable desde o menú de opcións:

!si_no_contesta.png|align=center,thumbnail,,width=620,height=27!
* h4. Desactivar
** Desactiva calquera desvío programado no terminal, programable desde o menú de opcións:

!desactivar.png|thumbnail,width=607,height=45!

h3. Capturar unha chamada dentro do teu grupo de captura: \*8
----
Os teléfonos do Campus do Mar están configurados para que só poidan capturar chamadas dos teléfonos que forman parte da oficina. Para realizar a captura dunha chamada, haberá que descolgar o teléfono e pulsar \*8.

h3. Axenda persoal:
----
Para introducir novos rexistros na axenda persoal:

# Pulse a tecla de axenda
# Presione a tecla para gardar 
# Introduza o número e o nome co teclado numérico:
#* Se necesita cancelar ou modificar o número pulse a tecla de dirección
#* Para introducir un espazo en branco, pulse a tecla de dirección
# Para gravar, pulse a tecla gravar . Se desexa saír sen gravar pulse a tecla !colgar.png|width=45,height=21! ou desde a lista
de chamadas pulsando a tecla gravar e seleccionando a axenda persoal.
!aastra.png|thumbnail,align=center,border=1,width=350!
{column}
{column:width=2%}
{column}
{column:width:30%}

h5. Idioma: [Español|help:Manual del teléfono Aastra 6731i] \| [Inglés|ENCMAR:Aastra 673i Telephone User Guide]


h5. Page Index

{toc:minLevel=2|maxLevel=4}
----
h5. Site Index

{pagetree}
{column}
{section}