View Source

{pop-away:metadata | comments | children | labels}
{section}{column:width=68%}

A continuación, describirase como realizar operacións básicas con arquivos desde esta plataforma.


h3. Subida de arquivos
----
Na parte superior do panel principal existe unha opción que permite engadir ficheiros "+"

!subir_archivos_gl.png|border=1!

Pulsando en "Enviar", se abrira o xestor de arquivos do ordenador e poderemos engadir calquera arquivo buscándoo no noso equipo.


h3. Eliminación de arquivos
----
Á dereita de cada cartafol ou arquivo da plataforma veremos un icono de opcións (tres puntos), ao pulsarlo abrirase un desplegable onde atoparemos a opción "Eliminar" que será a utilizada para borrar o ficheiro ou cartafol desexado

!eliminar_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

Esta operación provocará que os ficheiros pasen do seu ubicación actual á papelera de reciclaxe. Para que os ficheiros desaparezan totalmente da aplicación deben de ser eliminados da Papelera de Reciclaxe. Para iso, pulsando en "Arquivos eliminados" no panel da esquerda accederemos á papelera, selecionaremos o ficheiro desexado e executaremos a orde de eliminar.

!archivos_eliminados_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

Outra opción para eliminar os ficheiros consiste en pulsar sobre o icono do cartafol ou ficheiro que se desexa borrar.

!checkbox_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

Con este método pódense seleccionar varios ficheiros simultaneamente e borralos na opción eliminar que apareceu sobre os arquivos. Do mesmo xeito que no método anterior os arquivos non se eliminarian directamente senón que se moverian á papelera de reciclaxe.

h3. Mover arquivos
----
Mover ficheiros ou cartafois é moi sinxelo, faise mediante "Drag & Drop", basta con pulsar sobre o ficheiro que desexamos mover e arrastralo ao cartafol na que desexamos que leste.

!mover_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

h3. Compartir arquivos
----
Existen dúas opcións para compartir arquivos: compartilos directamente con outro usuario ou grupo ou compartir un enlace público ou privado. Para activar calquera das dúas opcións basta con pulsar o icono de compartir do ficheiro ou cartafol, pulsar no icono de opcións do ficheiro e seleccionar "Detalles" ou pulsar sobre o icono do ficheiro. Con calquera destas tres opcións abrirállenos un desplegable no lateral esquerdo con información sobre o arquivo

!detalles_gl.png|border=1!

Nesta fiestra podemos seleccionar como compartir o arquivo.

Para compartir cun usuario ou grupo, basta con seleccionar a opción "Usuarios e grupos" e escribir o nome do usuario ou grupo co que queremos compartilo, a plataforma presentásenos os nomes de todos os usuarios que coincidan con devandito nome e poderemos seleccionalo para compartir

!compartir_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

Unha vez selecionado, o arquivo se compartira e poderemos editar os permisos que tendran sobre o mesmo os usuarios cos que o compartimos

!compartido_gl.png|border=1!

Si queremos compartir mediante enlace, basta con seleccionar a opción "Enlaces publicos" e pulsar en "Crear un link público" para que nos abra unha fiestra onde poderemos fixar os permisos do enlace e si deséxase unha contrasinal ou unha data de caducidade para o mesmo.

!enlaces publicos_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

h3. Outras opcións
----
A plataforma ademais de subir e compartir ficheiros tamén nos permite crealos directamente.

Para crear un ficheiro basta con pulsar na opción "+" que nos permite subir arquivos.

!subir_archivos_gl.png|border=1!

Podemos ver que ademais da opción de subir aparécennos outras opcións: Cartafol, Arquivo de texto,... Ao pulsar na calquera desas opcións primeiro o nome converterase nun campo de texto editable para nomear o novo ficheiro e logo abrirase noutra fiestra un editor que nos permitirá crear o contido do arquivo

!editor_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

----
{column}
{column:width=2%}
{column}
{column:width:27%}

h5. Idioma: [Español|help:2. Operaciones Básicas con Archivos] \| [Inglés|ENCMAR:2. Basic operations with files]

h5. Site search
{pagetreesearch}
----
h5. Page Index
{toc:minLevel=2|maxLevel=4}

----
h5. Site Index
{pagetree}
{column}
{section}