View Source

{pop-away:metadata | comments | children | labels}
{section}{column:width=68%}

MyFiles é un servizo proporcionado polo Campus do Mar para poder subir os seus ficheiros persoais ou os do seu grupo de traballo e poder compartilos cos seus compañeiros. Ademais, proporciónalle un acceso WebDAV para poder acceder aos seus ficheiros de forma máis cómoda desde o seu ordenador.

# [A interface de usuario|1. A interface de usuario]
# [Operacións básicas con arquivos|2. Operacións básicas con arquivos]
# [Operacións básicas con directorios|3. Operacións básicas con directorios]
# [Acceso WebDAV|4. Acceso WebDAV]

----
{column}
{column:width=2%}
{column}
{column:width:27%}

h5. Idioma: [Español|help:MyFiles - help] \| [Inglés|ENCMAR:MyFiles - help]


h5. Site search
{pagetreesearch}
----
h5. Site Index
{pagetree}
{column}
{section}