Loading sub-menu...

Manual Adobe Connect

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History

Adobe Connect é un sistema de videoconferencia web que nos permite realizar videoconferencias dende calquer ordenador equipado cunha Webcam e uns auriculares con micrófono. A conexión realizase abrindo unha páxina Web, sen necesidade de instalar outro software, e nos permite compartir documentos empregando unha conexión de Internet doméstica sen apenas planificación previa. Resulta moi adoitado para reunións de investigadores, titorías ou clases remotas, mesmo para organizar de congresos virtuais.
Permíteno ademais gravar as sesións realizadas para empregalas posteriormente, xa sexa como material didáctico, no caso de clases e congresos, ou como acta dixital, no caso das reunións.

Se ten algunha consulta ou desexa realizar unha proba pode remitir a súa petición a:

support@campusdomar.es

Tel: +34 986130013


Site search

Page Index

Site Index
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.