Loading sub-menu...

Manual Adobe Connect para participantes

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History

O primeiro paso é iniciar un navegador (recomendase non empregar Chrome) e escribir a url da sala á que nos queremos conectar (para facer probas pode dispoñer desta sala previo acordo cos coordinadores de servizos multimedia, cuxa información se atopa na parte inferior deste documento: http://emeeting.campusdomar.es/room/testing).

Para utilizar esta aplicación é importante dispoñer duns auriculares con micrófono integrado para evitar a presencia de ecos que aparecerían de empregarmos os altofalantes do propio equipo.

  1. Login
  2. Configuración de audio
  3. Iniciar cámara e voz
  4. Iniciar presentación
  5. [Saír da sesión]
  6. [Suxestións de uso]
  7. En caso de problemas

Se ten algunha consulta ou desexa realizar unha proba pode remitir a súa petición a:

support@campusdomar.es

Tel: +34 986130013


Idioma: Español | Inglés
Site search
Page Index

Site Index
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.