Loading sub-menu...

Home digiMAR Help & DOCUs

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History
Que é DixiMAR?

DixiMAR ten como obxectivo crear unha área de colaboración a través
de internet, na que se facilite o desenvolvemento colaborativo de todas as
actividades relacionadas co Campus do Mar.

O obxectivo principal de DixiMAR é proporcionar aos membros do
Campus do Mar un conxunto de "Espazos Dixitais" para apoiar as súas
actividades de investigación e docencia.


Choose language: Español | Inglés
Navigate help


Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.