Loading sub-menu...

3. Utilizar MyFiles a traves de aplicacións

MyFiles permítenos traballar de forma moi similar a Dropbox, ben a través da aplicación web cuxo funcionamento explicamos en seccións previas ou ben mediante aplicacións móbiles ou de escritorio. A continuación describirase como podemos utilizar a plataforma mediante aplicacións

Instalar aplicación


Para descargar as aplicacións basta con ir á vista de axustes da plataforma e alí atoparemos as ligazóns de descarga

Pulsando nas ligazóns levaranos á aplicación que queiramos instalar.

Seguindo a ligazón das aplicacións de escritorio ("Desktop app") buscamos o apartado de "*ownCloud Desktop Client" e descargamos a versión que se atope en produción para o noso sistema operativo. Executamos o programa e seguimos as instrucións de instalación dadas.

Configurar aplicación


Unha vez instalada a aplicación de escritorio executámola para poder configurala

Solicítanos a dirección do servidor. O servidor a usar é: https://myfiles2.campusdomar.es

Pulsamos en continuar

Solicítanos a nosa conta, utilizamos os mesmos datos que para acceder á aplicación web. Pulsamos en seguinte e lévanos a unha pantalla de configuración.

Nesta pantalla podemos configurar o cartafol local no que se sincronizarán os arquivos e o que queremos sincronizar co noso equipo. Unha vez feita a configuración, ao pulsar en "Connect" sincronizaranse os arquivos da plataforma ao cartafol elixido en local e a partir de aí todo o que fagamos en devandito cartafol sincronizarase automaticamente coa plataforma.


Idioma: Español | Inglés
Site search

Page Index

Site Index

Skip to end of metadata
Go to start of metadata