Loading sub-menu...

2. Operacións básicas con arquivos

A continuación, describirase como realizar operacións básicas con arquivos desde esta plataforma.

Subida de arquivos


Na parte superior do panel principal existe unha opción que permite engadir ficheiros "+"

Pulsando en "Enviar", abrirase o xestor de arquivos do ordenador e poderemos engadir calquera arquivo buscándoo no noso equipo

Eliminación de arquivos


Á dereita de cada cartafol ou arquivo da plataforma veremos un icono de opcións (tres puntos), ao pulsalo abrirase un despregable onde atoparemos a opción "Eliminar" que será a utilizada para borrar o ficheiro ou cartafol desexado

Esta operación provocará que os ficheiros pasen da súa ubicación actual á papeleira de reciclaxe. Para que os ficheiros desaparezan totalmente da aplicación deben ser eliminados da Papeleira de Reciclaxe. Para iso, pulsando en "Arquivos eliminados" no panel da esquerda accederemos á papeleira, seleccionaremos o ficheiro desexado e executaremos a orde de eliminar.

Outra opción para eliminar os ficheiros consiste en pulsar sobre a icona do cartafol ou ficheiro que se desexa borrar, ademais de seleccionar o ficheiro aparecerá nas opcións da barra superior un botón de "Eliminar" para o arquivo ou arquivos seleccionados.

Con este método pódense seleccionar varios ficheiros simultáneamente e borralos na opción eliminar que apareceu sobre os arquivos. Do mesmo xeito que no método anterior os arquivos non se eliminarían directamente senón que se moverían á papeleira de reciclaxe.

Mover arquivos


Mover ficheiros ou cartafoles é moi sinxelo, faise mediante "Drag & Drop", basta con pulsar sobre o ficheiro que desexamos mover e arrastralo ao cartafol no que desexamos que estea.

Compartir arquivos


Existen dúas opcións para compartir arquivos: compartilos directamente con outro usuario ou grupo ou compartir unha ligazón pública ou privada. Para activar calquera das dúas opcións basta con pulsar a icona de compartir do ficheiro ou cartafol, pulsar na icona de opcións do ficheiro e seleccionar "Detalles" ou pulsar sobre a icona do ficheiro. Con calquera destas tres opcións abrirásenos un despregable no lateral esquerdo con información sobre o arquivo

Nesta ventá podemos seleccionar como compartir o arquivo.

Para compartir cun usuario ou grupo, basta con seleccionar a opción "Usuarios e grupos" e escribir o nome do usuario ou grupo co que queremos compartilo, a plataforma presentaranos os nomes de todos os usuarios que coincidan con devandito nome e poderemos seleccionalo para compartir.

Unha vez seleccionado, o arquivo compartirase e poderemos editar os permisos que terán sobre o mesmo os usuarios cos que o compartimos.

Se queremos compartir mediante ligazón, basta con seleccionar a opción "Ligazóns públicas" e pulsar en "Crear un link público" para que nos abra unha ventá onde poderemos fixar os permisos da ligazón e se se desexa un contrasinal ou unha data de caducidade para o mesmo.

Outras opcións


A plataforma ademais de subir e compartir ficheiros tamén nos permite crealos directamente.

Para crear un ficheiro basta con pulsar na opción "+" que nos permite subir arquivos.

Podemos ver que ademais da opción de subir aparécennos outras opcións: Cartafol, Arquivo de texto,... Ao pulsar en calquera desas opcións primeiro o nome converterase nun campo de texto editable para nomear o novo ficheiro e logo abrirase noutra ventá un editor que nos permitirá crear o contido do arquivo


Idioma: Español | Inglés
Site search

Page Index

Site Index

Skip to end of metadata
Go to start of metadata