Loading sub-menu...

2. Operacións básicas con arquivos

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History

A continuación, describirase como realizar operacións básicas con arquivos desde esta plataforma.

Subida de arquivos


Na parte superior do panel principal existe unha opción que permite engadir ficheiros "+"

Pulsando en "Enviar", se abrira o xestor de arquivos do ordenador e poderemos engadir calquera arquivo buscándoo no noso equipo.

Eliminación de arquivos


Á dereita de cada cartafol ou arquivo da plataforma veremos un icono de opcións (tres puntos), ao pulsarlo abrirase un desplegable onde atoparemos a opción "Eliminar" que será a utilizada para borrar o ficheiro ou cartafol desexado

Esta operación provocará que os ficheiros pasen do seu ubicación actual á papelera de reciclaxe. Para que os ficheiros desaparezan totalmente da aplicación deben de ser eliminados da Papelera de Reciclaxe. Para iso, pulsando en "Arquivos eliminados" no panel da esquerda accederemos á papelera, selecionaremos o ficheiro desexado e executaremos a orde de eliminar.

Outra opción para eliminar os ficheiros consiste en pulsar sobre o icono do cartafol ou ficheiro que se desexa borrar.

Con este método pódense seleccionar varios ficheiros simultaneamente e borralos na opción eliminar que apareceu sobre os arquivos. Do mesmo xeito que no método anterior os arquivos non se eliminarian directamente senón que se moverian á papelera de reciclaxe.

Mover arquivos


Mover ficheiros ou cartafois é moi sinxelo, faise mediante "Drag & Drop", basta con pulsar sobre o ficheiro que desexamos mover e arrastralo ao cartafol na que desexamos que leste.

Compartir arquivos


Existen dúas opcións para compartir arquivos: compartilos directamente con outro usuario ou grupo ou compartir un enlace público ou privado. Para activar calquera das dúas opcións basta con pulsar o icono de compartir do ficheiro ou cartafol, pulsar no icono de opcións do ficheiro e seleccionar "Detalles" ou pulsar sobre o icono do ficheiro. Con calquera destas tres opcións abrirállenos un desplegable no lateral esquerdo con información sobre o arquivo

Nesta fiestra podemos seleccionar como compartir o arquivo.

Para compartir cun usuario ou grupo, basta con seleccionar a opción "Usuarios e grupos" e escribir o nome do usuario ou grupo co que queremos compartilo, a plataforma presentásenos os nomes de todos os usuarios que coincidan con devandito nome e poderemos seleccionalo para compartir

Unha vez selecionado, o arquivo se compartira e poderemos editar os permisos que tendran sobre o mesmo os usuarios cos que o compartimos

Si queremos compartir mediante enlace, basta con seleccionar a opción "Enlaces publicos" e pulsar en "Crear un link público" para que nos abra unha fiestra onde poderemos fixar os permisos do enlace e si deséxase unha contrasinal ou unha data de caducidade para o mesmo.

Outras opcións


A plataforma ademais de subir e compartir ficheiros tamén nos permite crealos directamente.

Para crear un ficheiro basta con pulsar na opción "+" que nos permite subir arquivos.

Podemos ver que ademais da opción de subir aparécennos outras opcións: Cartafol, Arquivo de texto,... Ao pulsar na calquera desas opcións primeiro o nome converterase nun campo de texto editable para nomear o novo ficheiro e logo abrirase noutra fiestra un editor que nos permitirá crear o contido do arquivo


Idioma: Español | Inglés
Site search

Page Index

Site Index
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.