Loading sub-menu...

7. En caso de problemas

compared with
Current by Sara Méndez Salvador
on Jul 08, 2014 09:33.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (3)

View Page HistoryNo caso de problemas de acceso debería comprobar o seguinte:
No caso de problemas durante a reunión:

* Recomendase pechar cualquer programa que poida facer uso dos dispositivos de audio ou vídeo, como por exemplo outros programas de videoconferencia online (skype, webex, etc), xa que estes non poden ser utilizados por varias aplicacións simultaneamente.
* Asegurarse de realizar o Asistente para configuración de audio _Audio Setup Wizard_ (para máis información visite a sección [2. Configuración de audio|GL:2. Configuración de audio]). No caso de non recibir audio durante a configuración do asistente, comprobar o dispositivo seleccionado e comprobar que o seu funcionamento é correcto.
* No caso de non recibir audio do resto de participantes, asegurarse de que o seu audio está habilitado (a icona do altofalante na parte superior debe estar en verde) e que o volume dos auriculares sexa o axeitado. Hai algúns auriculares que dispoñen dun regulador (en forma de roda, interruptor ou similar) do nivel de volume propio. É preciso asegurarnos que este tamén está axustado ó nivel correcto.