Loading sub-menu...

Manual Adobe Connect para participantes

compared with
Current by Sara Méndez Salvador
on Jul 08, 2014 09:56.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (3)

View Page History
{section}{column:width=68%}

O primeiro paso é iniciar un navegador (recomendase non empregar Chrome) e escribir a url da sala á que nos queremos conectar (para facer probas pode dispoñer desta sala previo acordo cos coordinadores de servizos multimedia, cuxa información se atopa na parte inferior deste documento: [http://emeeting.campusdomar.es/room/testing|http://emeeting.campusdomar.es/room/testing_]).

Para utilizar esta aplicación é importante dispoñer duns auriculares con micrófono integrado para evitar a presencia de ecos que aparecerían de empregarmos os altofalantes do propio equipo.
# [Iniciar presentación|GL:4. Iniciar presentación]
# [Saír da sesión|5. Saír da sesión]
# [Suxestións de uso|GL:6. Sugerencias Suxestións de uso]
# [En caso de problemas|GL:7. En caso de problemas]

Tel: \+34 986130013
----