Loading sub-menu...

Home digiMAR Help & DOCUs

compared with
Current by Sara Méndez Salvador
on Jun 18, 2014 13:32.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (13)

View Page History
{pop-away:metadata | comments | children | labels}
\\
{section}{column:width=68%}h3. Que é DixiMAR?

DixiMAR ten como obxectivo crear unha área de colaboración a través
de iInternet, na que se facilite o desenvolvemento colaborativo de todas as tódalas
actividades relacionadas co Campus do Mar.

O obxectivo principal de DixiMAR é proporcionar aos ós membros do
Campus do Mar un conxunto de "Espazos Dixitais" para apoiar as súas
actividades de investigación e docencia.

----
h4. {column}
\\ {column:width=2%}
{column:width=2%}{column} {column}
\\
{column:width:27%}

h5. Idioma: [Español|help:Home digiMAR Help & DOCUs] \| [Inglés|ENCMAR:Home digiMAR Help & DOCUs]

h5. Navigate help
{pagetreesearch}
\\ {pagetree}
{pagetree}{column}{section}

{column}


{section}