Loading sub-menu...

eMeeting - help

Version 8 by proveedor1
on Nov 09, 2016 13:01.

compared with
Current by admin confluence
on Dec 03, 2019 10:00.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (9)

View Page History
** Que é unha *"Description"*? Chámase "Description" aos comentarios que cada usuario anfitrión apunta sobre cada eMeeting creado. Moi útil para describir o contido que albergará o eMeeting.
** Que é un *"Nick Name"*? O "Nick Name" é o nome alternativo que cada usuario pode amosar para cada eMeeting.
** Que é *"Permission"*? O campo "Permission" regula os permisos que se lle dan a cada eMeeting. Poderemos elexir público, compartido ou privado. Ofrécenos diferentes formas de acceder ao eMeeting. Máis detalles no apartado eMeeting público e eMeeting privado.

* h4. Sobre persoas: 
** A continuación, amósase unha imaxe da ventá de inicio da aplicación, na que se indica onde se atopa o botón para crear un eMeeting.
!NoeMeetings.png|width=600,height=408!
** Para crear un novo eMeeting, pulsamos o botón + eMeetings situado arriba á dereita da nosa pantalla e despregarase un formulario cos campos que se deben cubrir para o novo eMeeting: título e Nick Name de usuario, opción de público, compartido ou privado e unha descrición opcional. A continuación, prememos o botón Create. 
!CreareMeeting.png|width=602,height=411!


* h4. Lista de eMeetings: 
** Os eMeetings creados ou aqueles aos que nos inviten, aparecerán listados na nosa páxina inicial de usuario. Poderemos ver o título, a descrición e diferentes URLs para invitar a máis usuarios dependendo de se o eMeeting é público, compartido ou privado.
** O botón + Invite DigiMar Partners permítenos invitar ao noso eMeeting a usuarios pertencentes á base de datos de DixiMar.
** Clicando no botón Join situado á dereita do título do eMeeting, poderemos acceder ao eMeeting e comezar a multivideconferencia. 

* h4. Links para invitar usuarios aos eMeetings: 
** A opción pública, compartida ou privada para os eMeetings proporciónanos diferentes URLs con diferentes privilexios para os usuarios que desexemos invitar aos nosos eMeetings. 
!eMeetings.png|width=596,height=555!
!eMeetings.png|width=596,height=555!*** h6. eMeeting público:
**** Os usuarios invitados desde a URL deste tipo de eMeeting terán privilexios de presentador unha vez haxa un anfitrión presente na sala. Calquera usuario externo a DixiMar ten acceso ao eMeeting, pois é accesible desde unha sinxela URL: {nolink:http://emeetings.campusdomar.es/room/}"nome do noso eMeeting".
*** h6. eMeeting privado: 
**** Aquí aparecen dous tipos de URL: Presenter Access, que permite entrar a todo tipo de usuarios(externos e internos a DixiMar) con privilexios de presentador, e Limited Access que ofrece privilexios limitados, xa que os usuarios accederán ao eMeeting como participantes.
**** Esta sala non é accesible desde a URL: {nolink:http://emeetings.campusdomar.es/room/}"nome do eMeeting", a diferenza dos eMeeting públicos.
**** As URLs dispoñibles nos eMeetings privados poden rexenerarse tantas veces como sexa necesario. Isto dános a opción de impedir que usuarios invitados por medio destas URLs poidan entrar no eMeeting coa URL antiga. Débense enviar as novas URLs xeradas a todos os participantes, mesmo aos que invitaramos antes coas URLs antigas, xa que estas se eliminarán totalmetne do sistema. Esta opción non é reversible, polo tanto, non poderá volver restaurar as URLs antigas en ningún caso desde o momento no que acepte a acción de xerar as novas URLs.
*** h6. eMeeting compartido:
**** Os usuarios convidados desde a URL deste tipo de eMeeting terán privilexios de presentador nada máis entrar na sala, independentemente de que este presente algún anfitrión na sala. Deste xeito poderán compartir pantalla e micrófono sen necesidade de esperar á chegada dun anfitrión.
** h4. Iconas nos enlaces:
*** A carón dos enlaces, aparecen varias iconas que nos permiten realizar accións sobre os eMeetings.

* h4. Información sobre o eMeeting: 
** Xunto cos botóns, aparece información básica sobre o eMeeting: data de creación e tipo de eMeeting (público, compartido ou privado). Tamén aparece o número de participantes pertencentes a DixiMar que terán acceso ao eMeeting.
!eMeeting_information.jpg|border=1,width=270,height=84!   !eMeeting_information_Admin.png|border=1,width=270,height=84!