Loading sub-menu...

3. Utilizar MyFiles a traves de aplicacións

compared with
Current by admin confluence
on Aug 09, 2019 11:59.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (4)

View Page History
h3. Instalar aplicación
----
Para descargar as aplicacións basta con ir á vista de axustes da plataforma e alí atoparemos enlácelos as ligazóns de descarga

!descargas_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

Pulsando en enlácelos nas ligazóns levaranos á aplicación que queiramos instalar.

Seguindo o enlace a ligazón das aplicacións de escritorio ("Desktop app") buscamos o apartado de "*ownCloud Desktop Client" e descargamos a versión que se atope en produción para o noso sistema operativo. Executamos o programa e seguimos as instrucións de instalación dadas.

h3. Configurar aplicación
!conf_app3.png|border=1,width=700!

Nesta pantalla podemos configurar o cartafol local nao que se sincronizasen sincronizarán os arquivos e o que queremos sincronizar co noso equipo. Unha vez feita a configuración, ao pulsar en \*connect sincronizásense "Connect" sincronizaranse os arquivos da plataforma ao cartafol elixido en local e a partir de aí todo o que fagamos en devandito cartafol sincronizarase automaticamente coa plataforma.