Loading sub-menu...

2. Operacións básicas con arquivos

compared with
Current by admin confluence
on Aug 09, 2019 11:37.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (50)

View Page History
h3. Subida de arquivos
----
Na parte superior do panel principal, existe  unha opción que permite engadir ficheiros: "Upload" ou "Subir".
Na parte superior do panel principal existe unha opción que permite engadir ficheiros "+"

!subir_archivos_gl.png|border=1!

!subir1.png|border=1!
Pulsando en "Enviar", abrirase o xestor de arquivos do ordenador e poderemos engadir calquera arquivo buscándoo no noso equipo

Poderemos engadir calquera arquivo, obténdoo desde un servidor remoto ou buscándoo no noso equipo.

!subir2.png|border=1!

!subir4.png|border=1!
h3. Eliminación de arquivos
----
Á dereita de cada cartafol ou arquivo da plataforma veremos un icono de opcións (tres puntos), ao pulsalo abrirase un despregable onde atoparemos a opción "Eliminar" que será a utilizada para borrar o ficheiro ou cartafol desexado

O tamaño máximo de arquivo que se pode subir mediante este procedemento é de {color:#000000}1.95Gb{color}.
!eliminar_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

!subir7.png|border=1!
Esta operación provocará que os ficheiros pasen da súa ubicación actual á papeleira de reciclaxe. Para que os ficheiros desaparezan totalmente da aplicación deben ser eliminados da Papeleira de Reciclaxe. Para iso, pulsando en "Arquivos eliminados" no panel da esquerda accederemos á papeleira, seleccionaremos o ficheiro desexado e executaremos a orde de eliminar.

!archivos_eliminados_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

Outra opción para eliminar os ficheiros consiste en pulsar sobre a icona do cartafol ou ficheiro que se desexa borrar, ademais de seleccionar o ficheiro aparecerá nas opcións da barra superior un botón de "Eliminar" para o arquivo ou arquivos seleccionados.

h3. Eliminación de arquivos
----
Na parte superior do panel principal, atoparemos a opción "Suprimir" ou "Delete", que serve para eliminar os ficheiros desexados.

!borrar1.png.png|border=1!
!checkbox_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

Para iso, seleccionaremos o arquivo a eliminar e, a continuación, actívase a opción "Suprimir". Esta operación provocará que os ficheiros pasen do lugar no que se atopan á papeleira de reciclaxe (Trash).
Con este método pódense seleccionar varios ficheiros simultáneamente e borralos na opción eliminar que apareceu sobre os arquivos. Do mesmo xeito que no método anterior os arquivos non se eliminarían directamente senón que se moverían á papeleira de reciclaxe.

!borrar2_2.png.png|border=1!

Para que os ficheiros desaparezan totalmente da aplicación, deben eliminarse   da Papeleira de Reciclaxe. Para iso,  a través do panel da esquerda, accederemos á papeleira, seleccionaremos o ficheiro desexado e executaremos a orden de eliminar. !papelera.png|border=1!
h3. Mover arquivos
----
Mover ficheiros ou cartafoles é moi sinxelo, faise mediante "Drag & Drop", basta con pulsar sobre o ficheiro que desexamos mover e arrastralo ao cartafol no que desexamos que estea.

!mover_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!


h3. Mover ou copiar
h3. Compartir arquivos
----
Situámonos no ficheiro desexado e no panel superior accionamos a tecla correspondente de acordo coa operación que desexemos realizar, "Copy" ou "Move".
Existen dúas opcións para compartir arquivos: compartilos directamente con outro usuario ou grupo ou compartir unha ligazón pública ou privada. Para activar calquera das dúas opcións basta con pulsar a icona de compartir do ficheiro ou cartafol, pulsar na icona de opcións do ficheiro e seleccionar "Detalles" ou pulsar sobre a icona do ficheiro. Con calquera destas tres opcións abrirásenos un despregable no lateral esquerdo con información sobre o arquivo

!movcopF.png|border=1! !detalles_gl.png|border=1!

A continuación, amosarase a árbore de directorios para escoller o lugar ao que queremos mover ou copiar o ficheiro.
Nesta ventá podemos seleccionar como compartir o arquivo.

!movcop2F.png|border=1!
Para compartir cun usuario ou grupo, basta con seleccionar a opción "Usuarios e grupos" e escribir o nome do usuario ou grupo co que queremos compartilo, a plataforma presentaranos os nomes de todos os usuarios que coincidan con devandito nome e poderemos seleccionalo para compartir.


!compartir_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

h3. Renomear
----
A opción "Rename" permite cambiar o nome dun ficheiro. Para iso, seleccionaremos o ficheiro desexado e activaremos a opción "Rename".
Unha vez seleccionado, o arquivo compartirase e poderemos editar os permisos que terán sobre o mesmo os usuarios cos que o compartimos.

!renF.png|border=1! !compartido_gl.png|border=1!

Se queremos compartir mediante ligazón, basta con seleccionar a opción "Ligazóns públicas" e pulsar en "Crear un link público" para que nos abra unha ventá onde poderemos fixar os permisos da ligazón e se se desexa un contrasinal ou unha data de caducidade para o mesmo.

O nome do ficheiro farase "editable" para poder escribir o novo.
!enlaces publicos_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

!nombrarF.png|border=1!
h3. Outras opcións
----
A plataforma ademais de subir e compartir ficheiros tamén nos permite crealos directamente.

Para crear un ficheiro basta con pulsar na opción "+" que nos permite subir arquivos.

Saberemos que o cambio de nome se realizou correctamente por dúas razóns: porque a aplicación nos informará do cambio realizado e porque na pantalla aparecerá o ficheiro co novo nome.
!subir_archivos_gl.png|border=1!

!nombrarDefinitMensa.png|border=1!
Podemos ver que ademais da opción de subir aparécennos outras opcións: Cartafol, Arquivo de texto,... Ao pulsar en calquera desas opcións primeiro o nome converterase nun campo de texto editable para nomear o novo ficheiro e logo abrirase noutra ventá un editor que nos permitirá crear o contido do arquivo

!editor_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

!nombrarDefinitNombre.png|border=1!

----
{column}
{column:width:27%}

h5. Idioma: [Español|help:2. Operaciones Básicas con Archivos] \| [English|ENCMAR:2. [Inglés|ENCMAR:2. Basic operations with files]

h5. Site search