Loading sub-menu...

1. A interface de usuario

compared with
Current by admin confluence
on Aug 09, 2019 11:18.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (10)

View Page History
h3. Panel superior
----

No panel superior podemos seleccionar as diferentes opcións a mostrar no panel principal e realizar procuras sobre o contido de MyFiles

!barra_superior_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

Pulsando sobre o icono de opcións á dereita da barra temos un desplregable onde podemos seleccionar a vista de arquivos, a vista de actividade ou a galería.

!menu_opciones_gl.png|border=1!

Aínda que detallaremos as opcións destas vistas no seguinte apartado (Panel Principal) podemos resumir :
* A vista de arquivos permitiranos gxestionar os ficheiros que temos subidos á plataforma
* A vista de actividade permitiranos ver cal foi o uso dado á plataforma
* A vista de galería permitiranos gxestionar soamente as imagenes imaxes subidas á plataforma

O icono A icona do buscador que nos atopamos na barra superior dereita só aparece na vista de arquivos e ao pulsarlo permite realizar procuras dentro do directorio no que esteamos.

!buscador.png|border=1!

Para rematar, pulsando sobre o nome de usuario ábrese outro desplregable que nos permite acceder ás opcións de configuración da plataforma, a axuda online ou desloguearse.


h3. Panel principal
----
O panel principal é a zona da interfaz interface onde podemos realizar todas as operacións desexadas. Como vimos anteriormente, no panel superior podemos seleccionar diferentes vistas de traballo para este panel principal. Detallaremos agora que funcionalidades ten cada vista..

* *Vista de ficheiros*
!vista_actividad_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

O menuú lateral permitiranos acoutar máis as operacións utilizando os diferentes filtros mostrados podendo seleccionar sie queremos ver só a nosa actividade, a de favoritos, a dos arquivos compartidos,,...

* *Vista de galeria*

Con esta vista podemos administrar as imaxes subidas á plataforma coma se esta fose únicamente un xestor de imaxes. Ao seleccionar esta vista móstranllenos móstransenos vistas previas de todos os ficheiros de imaxes presentes na plataforma nos seus diferentes directorios ignorando o resto de contido da plataforma.


!vista_ajustes_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

Esta vista permítenos configurar as diferentes opcións da nosa conta, por exemplo o idioma no que queremos ver a plataforma cando accedemos, foto de perfil ou as notificaciones notificacións que queremos que a plataforma envíenos nos envíe ao correo.

Ademais nesta mesma sección poderemos saber en todo momento, cal é o uso que se está facendo do espazo en disco asignado o usuario ou grupo.