Loading sub-menu...

JIRA - help

compared with
Current by Sara Méndez Salvador
on Jul 07, 2014 12:56.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (18)

View Page History
JIRA chama "Comment" a cada un dos apuntamentos que facemos nunha tarefa. Estes apuntamentos son fundamentais para deixar constancia do traballo realizado, facer suxerencias, detallar as seguintes accións no momento de asignar a devandita tarefa a outra persoa, etc.* h4. Sobre persoas:
** Que é un *"Assignee"*?:
** *"Pechada"*: o Reporter comprobou a resolución da tarefa e pechouna.h3. Primeiros pasos:
----
* h4. Como acceder aos ós meus proxectos:
Existen dúas formas de acceder ós proxectos:
** Na barra superior, desplegar o menú _Projects_ → _View All Projects._
** Elixir un proxecto facendo clic no nome do mesmo.

!captura01.png|align=center,border=1,thumbnail,width=474!

* h4. Como acceder a unha tarefa:
* h4. Como acceder a unha tarefa (dentro dun proxecto):
Dentro da páxina do proxecto, na lapela _Summary_ pode acceder ás distintas tarefas do mismo, na zona _Issues: Due._

!captura02.png|align=center,border=1,thumbnail,width=474!
Tamén pode acceder a un listado das tarefas do proxecto dende a lapela _issues,_ xusto baixo a lapela _Summary._

* h4. Como escribir un comentario nunha tarefa:
Dentro da páxina da tarefa, faga clic no botón _Comment._
** Escriba un comentario no cuadro de texto inferior.
** Unha vez escrito, faga clic no botón _Add._

!captura03.png|align=center,border=1,thumbnail,width=474!

* h4. Como adxuntar ficheiros a unha tarefa, paso-1:
** h6. Paso-1
Dentro da páxina da tarefa, faga clic no botón "_More Actions",_ e despois en "_Attach Files_".

!captura04.png|align=center,border=1,thumbnail,width=474!
** h6. Paso-2
Faga clic no botón examinar para seleccionar o arquivo.
*** Se quere, pode engadir un comentario ó arquivo no cuadro de texto.
Unha vez feito isto, pulse _Attach._

* h4. Como adxuntar ficheiros a unha tarefa, paso-2:
!captura05.png|align=center,border=1,thumbnail,width=474!

!captura5.png|align=center,border=1,thumbnail,width=474!

----
{column}