Loading sub-menu...

3. Iniciar cámara e voz

compared with
Current by Sara Méndez Salvador
on Jul 07, 2014 12:47.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
Pode axustar as opcións avanzadas premendo co botón dereito na xanela onde aparecen as imaxes dos participantes, sobre a zona agrisada. Na lapela _Visualización_ active a aceleración de hardware. En _Privacidad_ marque a casilla recordar se quere que non lle pida confirmación a próxima vez que comparta a súa cámara e o son. En _Almacenamiento local_ seleccione o valor máximo (ilimitado). Na lapela _Micrófono_ asegúrese (empregando o medidor de audio que se lle amosa) que ten seleccionado o micrófono dos auriculares e que o nivel non chega ó valor vermello facendo un uso habitual. Na lapela _Cámara_, no caso de dispor de máis dunha, seleccione cal desexa utilizar.

!11.jpg|align=center,thumbnail,border=1! !11.png|align=center,thumbnail,border=1!

Volvendo á pantalla principal, pasaremos a activar o noso vídeo e o noso audio para poder comenzar a comunicarnos co resto de participantes. Faga clic no botón _Start My Webcam_ ou na icona da cámara situado na zona superior da xanela.