Loading sub-menu...

Home digiMAR Help & DOCUs

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (2)

View Page History

DixiMAR ten como obxectivo crear unha área de colaboración a través
de iInternet, na que se facilite o desenvolvemento colaborativo de todas as tódalas
actividades relacionadas co Campus do Mar.

O obxectivo principal de DixiMAR é proporcionar aos ós membros do
Campus do Mar un conxunto de "Espazos Dixitais" para apoiar as súas
actividades de investigación e docencia.