Loading sub-menu...

Manual Adobe Connect

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (4)

View Page History
{section}
{column:width=68%}
{color:#333333}Adobe Connect é un sistema de videoconferencia web que nos permite realizar videoconferencias dende calquera ordenador equipado cunha{color} {color:#333333}{_}Webcam{_}{color} e {color:#333333}uns auriculares con micrófono. A conexión realizase abrindo unha páxina Web{color}, {color:#333333}sen necesidade de instalar outro software, e{color} {color:#333333}nos permite compartir documentos empregando unha conexión de Internet doméstica e sin sen apenas planificación previa. Resulta moi adoitado para{color} {color:#333333}reunións de investigadores, titorías ou clases remotas, mesmo para organizar de congresos virtuais.{color}
{color:#333333}Nos permite ademais gravar as sesións realizadas para empregalas posteriormente, xa sexa como material didáctico no caso de clases e congresos ou como acta dixital no caso das reunións.{color}
P{color:#333333}ermíteno ademais gravar as sesións realizadas para empregalas posteriormente, xa sexa como material didáctico, no caso de clases e congresos, ou como acta dixital, no caso das reunións.{color}
* [Manual Adobe Connect para presentador|Manual Adobe Connect para presentador]
* [Manual Adobe Connect para participantes|Manual Adobe Connect para participantes]Tel: \+34 986130013