Loading sub-menu...

JIRA - help

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (5)

View Page History

* h4. Como acceder a unha tarefa (dentro dun proxecto):

Dentro da páxina do proxecto, na lapela _Summary_ pode acceder ás distintas tarefas do mismo, na zona _Issues: Due._
!captura02.png|align=center,border=1,thumbnail,width=474!
Tamén pode acceder a un listado das tarefas do proxecto dende a lapela _issues,_ xusto baixo a lapela _Summary._

* h4. Como escribir un comentario nunha tarefa:

Dentro da páxina da tarefa, faga clic no botón _Comment._
** Escriba un comentario no cuadro de texto inferior.
** Unha vez escrito, faga clic no botón _Add._
!captura03.png|align=center,border=1,thumbnail,width=474!