Loading sub-menu...

JIRA - help

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (5)

View Page History
h3. Primeiros pasos:
----
* h4. Como acceder aos ós meus proxectos:

Existen dúas formas de acceder ós proxectos:
** Na barra superior, desplegar o menú _Projects_ → _View All Projects._
** Elixir un proxecto facendo clic no nome do mesmo.
!captura01.png|align=center,border=1,thumbnail,width=474!

* h4. Como adxuntar ficheiros a unha tarefa:
** h6. Paso-1
Dentro da páxina da tarefa, faga clic no botón "_More Actions",_ e despois en "_Attach Files_".
!captura04.png|align=center,border=1,thumbnail,width=474!
** h6. Paso-2
Faga clic no botón examinar para seleccionar o arquivo.
*** Se quere, pode engadir un comentario ó arquivo no cuadro de texto.
Unha vez feito isto, pulse _Attach._
!captura05.png|align=center,border=1,thumbnail,width=474!