Loading sub-menu...

3. Utilizar MyFiles a traves de aplicacións

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (4)

View Page History
{section}{column:width=68%}

MyFiles permítenos traballar de forma moi similar a Dropbox, ben a traveés da aplicación web cuxo funcionamento explicamos en seccións previas ou ben mediante aplicacións móbiles ou de escritorio. A continuación describirase como podemos utilizar a plataforma mediante aplicacións

h3. Instalar aplicación
!descargas_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

Pulsando en enlácelos levásenos levaranos á aplicación que queiramos instalar.

Seguindo o enlace das aplicacións de escritorio ("Desktop app") buscamos o apartado de "*ownCloud Desktop Client" e descargamos a versión que se atope en produción para o noso sistema operativo. Executamos o programa e seguimos as instrucións de instalación dadas.
!conf_app1.png|border=1,width=700!

Solicítanos a dirección do servidor. O servidor a usar é: [https://myfiles2.campusdomar.es]

Pulsamos en continuar
!conf_app3.png|border=1,width=700!

Nesta pantalla podemos configurar o cartafol local na que se sincronizasen os arquivos e que queremos sincronizar co noso equipo. Unha vez feita a configuración, ao pulsar en \*connect sincronizásense os arquivos da plataforma ao cartafol elixido en local e a partir de aí todo o que fagamos en devandito cartafol sincronizásese cartafol sincronizarase automaticamente coa plataforma.