Loading sub-menu...

3. Utilizar MyFiles a traves de aplicacións

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (27)

View Page History
{section}{column:width=68%}

A continuación, describirase como realizar operacións básicas con directorios desde esta plataforma.
MyFiles permítenos traballar de forma moi similar a Dropbox, ben a traves da aplicación web cuxo funcionamento explicamos en seccións previas ou ben mediante aplicacións móbiles ou de escritorio. A continuación describirase como podemos utilizar a plataforma mediante aplicacións


h3. Crear

h3. Instalar aplicación
----
Na parte superior do panel principal, existe  unha opción que permite crear ficheiros: "New Dir".
Para descargar as aplicacións basta con ir á vista de axustes da plataforma e alí atoparemos enlácelos de descarga

!descargas_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

!masDireF.png|border=1!
Pulsando en enlácelos levásenos á aplicación que queiramos instalar.

Seguindo o enlace das aplicacións de escritorio ("Desktop app") buscamos o apartado de "*ownCloud Desktop Client" e descargamos a versión que se atope en produción para o noso sistema operativo. Executamos o programa e seguimos as instrucións de instalación dadas.

Só hai que introducir o nome do novo directorio e aceptar. O directorio aparecerá inmediatamente no panel.

!masDire2F.png|border=1!

h3. Eliminar

h3. Configurar aplicación
----
Na parte superior do panel principal, atoparemos a opción  "Delete", que serve para eliminar os ficheiros desexados.
Unha vez instalada a aplicación de escritorio executámola para poder configurala

!conf_app1.png|border=1,width=700!

Para iso, seleccionaremos o arquivo a eliminar e, a continuación, actívase a opción "Suprimir". Esta operación provocará que os directorios pasen do lugar no que se atopan á papeleira de reciclaxe (Trash).
Solicítanos a dirección do servidor. O servidor a usar é: https://myfiles2.campusdomar.es

!menosDire1.png|border=1!
Pulsamos en continuar

Para que os directorios desaparezan totalmente da aplicación, deben eliminarse  da Papeleira de Reciclaxe. Para iso, a través do panel da esquerda, accederemos á papeleira, seleccionaremos o directorio desexado e executaremos a orde de eliminar.
!conf_app2.png|border=1,width=700!

!menosDirePapeF.png|border=1!
Solicítanos a nosa conta, utilizamos os mesmos datos que para acceder á aplicación web. Pulsamos en seguinte e lévanos a unha pantalla de configuración.

!conf_app3.png|border=1,width=700!

Nesta pantalla podemos configurar o cartafol local na que se sincronizasen os arquivos e que queremos sincronizar co noso equipo. Unha vez feita a configuración, ao pulsar en *connect sincronizásense os arquivos da plataforma ao cartafol elixido en local e a partir de aí todo o que fagamos en devandito cartafol sincronizásese automaticamente coa plataforma.

h3. Mover ou copiar

----
Situámonos no directorio desexado e no panel superior accionamos a tecla correspondente de acordo coa operación que desexemos realizar, "Copy" ou "Move".

!movcopDiF.png|border=1!

A continuación, amosarase a árbore de directorios para escoller o lugar ao que queremos mover ou copiar o ficheiro.

!movcopDi1F.png|border=1!h3. Renomear

----
A opción "Rename" permite cambiar o nome dun directorio. Para iso, seleccionaremos o directorio desexado e activaremos a opción "Rename".O nome do directorio farase "editable" para poder escribir o novo.Saberemos que o cambio de nome se realizou correctamente por dúas razóns: porque a aplicación nos informará do cambio realizado e porque na pantalla aparecerá o directorio co novo nome.

----
{column}
{column:width=2%}