Loading sub-menu...

1. A interface de usuario

Version 8 by proveedor1
on Sep 28, 2016 12:49.

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (53)

View Page History
{section}{column:width=68%}

A interface de usuario consta de tres dous partes.

h3. Listaxe de ficheiros
h3. Panel superior
----
O panel principal é a listaxe de ficheiros que se atopa no panel dereito.
No panel superior podemos seleccionar as diferentes opcións para o panel principal e realizar busquedas sobre o contido de MyFiles

!panel_dcha.png|border=1,width=709,height=210!

Aquí poderemos ver a listaxe de ficheiros do directorio actual e seleccionalos para realizar operacións sobre eles, como movelos, descargalos, compartilos, eliminalos, subir novos ficheiros, etc. Máis adiante detallarase o funcionamento destas operacións.
!barra_superior_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

h3. Panel esquerdo de información
Pulsando sobre o icono de opcións á dereita da barra temos un desplegable onde podemos seleccionar a vista de arquivos, a vista de actividade ou a galeria
----
Este panel pódese ocultar ou amosar pulsando o botón Left Pane da barra de ferramentas:
!menu_opciones_gl.png|border=1!

!left_pane.png|border=1!
Aínda que detallaremos as opcións destas vistas no seguinte apartado (Panel Principal) podemos resumir :
* A vista de arquivos nos permitira gestionar os ficheros que temos subidos á plataforma
* A vista de actividade nos permitira ver cal foi o uso dado á plataforma
* A vista de galería nos permitira gestionar soamente as imagenes subidas á plataforma

No panel esquerdo poderemos navegar polas carpetas que forman parte do repositorio:
O icono do buscador que vemos na barra superior dereita só aparece na vista de arquivos e ao pulsarlo permite realizar busquedas no directorio que nos atopemos

!left1.png|border=1! !buscador.png|border=1!

E ver información sobre o ficheiro seleccionado no panel central, como previsualización e metadatos para tipos de ficheiro soportados, permisos que temos sobre o ficheiro e quen é o seu dono, que tipo de ficheiro é e cando se modificou por última vez:
Para rematar, pulsando sobre o nome de usuario ábrese outro desplegable que nos permite acceder ás opcións de configuración da plataforma, a axuda online ou desloguearnos

!left2.png|border=1!

Nesta mesma sección, poderemos saber en todo momento cal é o uso que se está facendo do espazo en disco asignado a este usuario ou grupo, se é o caso. Se o usuario non ten límite de espazo, non se amosará nada:
!opciones_usuario_gl.png|border=1!

!quota.png|border=1!
h3. Panel principal
----

Tamén nos permitirá realizar determinadas accións sobre o ficheiro, como descargalo, cambiar os seus permisos ou compartilo.
O panel principal é a zona da interfaz, onde podemos realizar todas as operacións desexadas. Como vimos anteriormente no panel superior podemos seleccionar diferentes vistas de traballo para este panel principal. Detallaremos agora que funcionalidades ten cada vista.

!left3.png|border=1!
* *Vista de ficheiros*

h3. Panel superior
Esta é a vista principal de traballo e a que aparece por defecto ao conectarse á plataforma
----
No panel superior ou barra de ferramentas, teremos dispoñibles as accións que podemos realizar para o elemento activo. Estas accións variarán dependendo do elemento que teñamos seleccionado (unha carpeta, un ou varios ficheiros, a papeleira, etc.):

!top.png|border=1!
!vista_ficheros_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

Aquí poderemos ver o listado de ficheiros do directorio actual e seleccionalos para realizar operacións sobre eles como movelos, descargalos, compartilos, eliminalos, subir novos ficheiros, ...
Detallarase máis adiante o funcionamento destas operacións.

Normalmente, as accións que están dispoñibles nesta barra de ferramentas tamén as atoparemos no menú contextual facendo clic co botón dereito no elemento axeitado:

!context.png|border=1!
Ademas pódese seleccionar o contido mostrado no listado de ficheiros utilizando as diferentes opcións do menu lateral: favoritos, arquivos compartidos, buscar ficheiros por etiquetas e arquivos borrados.
Tamén nos permitirá consultar os datos de WebDAV desde a opción de axustes.

* *Vista de actividade*

No momento de crear unha carpeta, no nome solo poremos caracteres alfanuméricos.
Nesta vista podemos atopar unha linea de tempo con ultímalas operacións realizadas na plataforma cos arquivos


Nesta barra poderemos seleccionar o repositorio ao que queremos acceder se se dá o caso de que temos acceso a varios (por exemplo, se pertencemos a un ou máis grupos):
!vista_actividad_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

!repo_select.png|border=1!
O menu lateral permitiranos acoutar máis as operacións utilizando os diferentes filtros mostrados podendo seleccionar si queremos ver só a nosa actividade, a de favoritos, a dos arquivos compartidos,...

* *Vista de galeria*

Á dereita desta barra, podemos ver con que usuario accedemos e ao facer clic despregarase o menú de usuario:
Con esta vista podemos administrar as imaxes subidas á plataforma coma se fose unicamente un xestor de imaxes. Ao seleccionar esta vista móstranllenos vistas previas todos os fícheiros de imaxes subidos á plataforma nos seus diferentes directorios ignorando o resto de contido da plataforma.

!menu_usuario.png|border=1!

!vista_galeria.png|border=1,thumbnail,width=700!

Neste menú pódese cambiar o idioma de usuario, cerrar sesión, cambiar o contrasinal e consultar os datos de WebDAV.

Desde esta vista, as únicas opcións son subir imaxes, organizalas alfabeticamente ou por data de subida e pulsando sobre a imaxe ábrese unha vista previa da mesma onde se pode descargar ou eliminar

* *Vista de axustes*

!vista_ajustes_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

Esta vista permítenos configurar as diferentes opcións da nosa conta, por exemplo o idioma no que queremos ver a plataforma cando accedamos, foto de perfil ou as notificaciones que queremos que a plataforma nos envie ao correo.

Ademais nesta mesma sección poderemos saber en todo momento, cal é o uso que se está facendo do espazo en disco asignado a este usuario ou grupo.


----
{column}