Loading sub-menu...

1. Login

Esta é a imaxe que se lle amosará en primeiro lugar:

A continuación marque a opción entrar como invitado (Enter as a Guest), escriba o seu nome no espazo dispoñible e prema entrar na sala. Se dispón dunha conta de DigiMar pode acceder a través da segunda opción.

A primeira vez que inicie sesión nun equipo pode pedirlle que instale ou acepte un plug-in para o seu correcto funcionamento. Prema en instalar e siga os pasos. Cando finalice a instalación, a páxina recargarase automaticamente. De non ser así, pódea recargar manualmente.

A instalación deste plug-in tamén pode solicitarse durante a videoconferencia cando realice determinadas opcións como o Asistente para a configuración de audio (Audio Setup Wizard) ou compartir co resto de participantes a pantalla do seu PC. Os pasos a realizar serían os mesmos que se explicaron no parágrafo anterior.

Tras iniciarse a aplicación mostrarase a seguinte interface:


Idioma: Español | Inglés
Site search
Page Index

Site Index

Skip to end of metadata
Go to start of metadata